Kor blir det av den globale oppvarminga. ??????

Vist 228 gonger. Følgt av 3 personar.

Kommentarar

Dette er vel det man kaller bunn frossen!

Annonse

Nye bilder