Vår-kjenslar.

Vår-kjenslar.

1.
Endeleg er vinteren snart over og omme.
Velkommen er våren, som no er i komme.
Fryd-fult som so mang ein gong.
Med blomesprett, og med fuglasong.
Ein Gudegave frå ‘Vår Herre’ si lomme.
2.
Farvel då Kong Vinter og snøen.
No tinar det ute på bøen.
Snart grønskas det i li og hagar.
Farvel til kulda som plagar.
Vi går mot lysare og varmare dagar.
3.
Å sitta ute,med ein kaffi-kopp.
Kjenne på sol’i som varmar min kropp.
Sjølv om bonde’n spreiar møka si no.
Så er no våren så eineståande go.
Ein må seia at livet det følast topp.
4.
Så eineståande og bu her, opp mot nord.
I landet som pregast av fjell og fjord.
Med årsti’er av ein slik variasjon.
«Skaparen» er ein meister i sin kreasjon.
Takk då «Gud» .Skapar-krafta di er stor.

Skrevet 28 mars. 2016.

Vist 122 gonger. Følgt av 2 personar.
Annonse

Nye bilder