Viser arkivet for september, 2015

Musikkverkstad under Jazz på Jølst 2015

Fliflet/Hamre med konsert under Din Jølsterdag

"Bygdekino" med Jølster Musikklag

Jølster Musikklag ruller ut den røde løparen. Det er duka for ein aften med filmmusikk frå gammal og nyare tid.
Med høg “kinofaktor”, rød løpar og popcorn håpar vi du vil få den riktige “kinostemninga” i Borgja på Ålhus 20.september kl.17.00
Det blir lynlotteri og sal av kaker og kaffi i pausen.

Vaksen: Kr.100,-
Barn: Kr.50,-
Barn under 12år: Gratis

Veteransamling Din Jølsterdag

Har du eit veterankøyrety (veteranbil, sykkel, traktor med mer) så ta turen til Skei og Din Jølsterdag til helga 19,-20. sept. I Esso møterom bankbygget vert det video / bilete frå andre arrangement og ein enkel konkurranse med premiering for beste resultat. Utstilling av køyrety vert ved Essostasjonen. Ta turen til Skei denne helga for eit hyggeleg samvær i godt miljø.

Konsert /kabaret med songar av Johannes Kleppevik

I 2013 hadde Førde Trekkspelklubb og Jølstrakoret eit samarbeid med songar av kystens trubadur, Johannes Kleppevik. Inge Reksten hadde laga friskt arrangement for trekkspel og kor, og Jølstrakoret agerte på scena. Vi har hatt framvisning i Borgja, Ålhus, Førde, Florø og Dale. No i haust har vi lyst å ta ut igjen. Då vitjar vi Atløy og Svelgen.
Atløy laurdag 10.okt. kl 17.00. Konsert/ kabaret. Atløykoret står for sal av mat og kaffi etterpå. Så er det no den ferja då, men etter kaffipausen vil trekkspelklubben spele opp til dans og held på til ferja går!
Søndag 11.okt. tar vi turen til Svelgen samfunnshus. Her får de høve til å ta ettermiddagskaffien frå kl 16.00 og kl 17.00 er det Konsert / kabaret. På begge stadane tar vi eit par allsongar av Kleppeviken.
Vi lovar dykk ei triveleg stund så velkomne skal de vere!

Vi kan ikkje legge ned biblioteket på Skei!

Folkebiblioteka er grunnmuren i det kulturelle systemet fordi dei gjer kunnskap, kultur og litteratur tilgjengeleg til alle grupper i samfunnet, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Jølster SV vil styrke bibliotektenesta, og oppretthalde biblioteket på Skei. Ta kampen for folkebiblioteka!

Stemme-protest.

Stemme-protest.
1.
Hvem i granskogen skal få min stemme.
Som er min borger plikt.
Nei. - Da vurderer jeg å bli hjemme.
Og heller skriver meg et dikt.
2.
De fleste partier bløffer og skryter.
Lover grønne skoger, entusiasmen er stor.
Men sener ingen av partiene yter.
Halvparten av sine valgløfte ord.
3.
Om storkommuner klarer de ikke å enes.
Heller ikke om de eldre sin livssituasjon.
Mangt om innvandring det menes.
Og om Norge som fri nasjon.
4.
Mange fattige i Norge det bor.
Som mangler mat og noen penger.
Frustrasjonen hos disse er ganske stor.
Når de sultne legger seg i sine senger.
5.
Mat-kjede gigantene har gull-hår i ræva.
Som har den frihet til og prissette sin mat.
I høykostlandet Norge er det mange som streva.
Med kapital til daglig føde på sine fat.
6.
På hus salg tjener staten masse med penger.
Nettleie på strøm belastes med momsavgifter.
Avgiftsbelagt er det meste av det vi trenger.
Eiendomavgiften tynger all industrielle bedrifter.
7.
Så får vi da se, når valgdagen er over.
Og borgerne har avgitt sin stemme.
Om partiene utfører de valgløftene de lover.
Noen stemmeseddel fra meg, kan de bare glemme.

Skrevet 9 september 2015.

Vi vil savne deg Åsmund Løset.

Slekt og mange venner fikk seg et sjokk, da de fikk høre at Åsmund plutselig hadde forlatt denne verden. Du var aktiv til siste slutt, men et hjerteattakk stoppet ditt liv i en alder av 58 år.
Du var en mester med dine kloke kommentarer her på Jølster-sona, samt på face-book sidene.

Du var glad i hjembygda Jølster , og hadde vist planer om ei hytte eller ei sperrestove du kunne kjøpe.
Dette med tanke på at pensjonist alderen nærmet seg. Dette ble det altså ikke noe av.
Snakk om at livet kan være urettferdig iblant. Jølstringer og slektninger her i bygda vil savne deg
og minnes deg som en klok og fornuftig mann, med et godt gemytt.

Siterer et innlegg fra Halvard Viken på Face-book siden : Åsmund har hatt stor interesse for heimbygda, og dei siste åra har han vore ein aktiv debattdeltakar på sosiale medium. Ein kan trygt seie at han har sett sitt preg på debattane med sine uredde og reflekterte kommentarar. Ved Åsmund sin bortgang blir ikkje Jølster Origo som før, og det er mange i heimbygda som vil sakne han.

Dette var noe av det mest triste som jeg fikk høre om. En slik klok og fornuftig mann døde plutselig i si beste alder. Savnet etter deg blir stort Åsmund. -- Min største med-kjennelse og kondolanse i sorgen til familien , slekt, og venner av deg Åsmund. ¤ KVIL I FRED ¤

Her er Åsmund ved sin brors begravelse den 28 mars 2014.

.

Du fortjener et dikt Åsmund. Etter diktet har jeg lagt ut en sang av Vince Gill, som han skrev til sin bror’s tidlig bortgang.

Til Åsmund.

Du er i våre tanker.
Jølster-bygda sin store sønn.
Hos mange sorger den sanker
Kvil deg nå, det er vår bønn.

Du var en mester til å skrive.
Mange innlegg har kommet fra din hånd.
Du lot pennen og tankene svive
Til Jølster-bygda hadde du sterke bånd.

Du var med i mange debatter.
Om politiske og dagligdagse ting.
Noen skapte ergrelse, noen skapte latter.
Din kunnskap og klokskap satte tankene i sving.

Face-book og Jølster sin Origo sone.
Har mistet en dyktig skribent.
Du formulerte deg der i en tone.
Av kompetanse, og et dyktig talent,

Om du nå omsider skulle fare.
Opp til himmelens gyldne port.
Vil sikkert nok Guds engleskare.
Oppleve ditt vesen som stort.

Her finnes den versjonen av sangen som jeg liker best. ( selv om Vince Gill skrev orginalen
samt har en glimrende versjon av sangen. ) Det sies at sangen er til hans bror , som gikk bort i alt for tidlig alder. -- Klikk deg inn her Her

Jølstringar, er vi klare?

Eg tenker ikkje på føreståande val, for det er sjølvsagt at vi er klare! Ueinige, men klare. I avisa har vi vore innom ulike bølgjer, lovnadsbølgjer og trusselbølgjer. Slik er det framføre kvart val, meir eller mindre og det vert forventa at vi ter oss som verdige «vinnarar» når vi trer saman i kommunestyre.

Eg tenkjer på flyktningebølgja, den som slår inn over Europa. Når vi står på stranda ein sommardag og ser dei store dønningane langt ute så er det alltid ein liten rest som skyller inn over føtene der vi står.
Bølgja er komen til hovudstaden og den vesle resten vil snart nå Sogn og Fjordane og Jølster. Der står menneska framføre oss i eit tynt klede, skada etter krig, liding, tap og ei lang og farefull reise. Då er det meiningslaust å høyre på t.d. Frp som heile tida kjem med at vi manglar hus, tenester, økonomi, kulturen forvitrar m.m. Vi kan hjelpe dei der dei er, seier dei. Sjølvsagt skal vi det og, men kvar er dei? Alle fattige naboland har store flyktningeleirer. Under Irakkrigen for få år sidan rømte over ein million menneske til Syria. Kvar er desse i dag, tru?
Desse menneske som no kjem har grunnleggane, akutte behov for mat, klede, hus, tryggleik og omsorg. Dette er det som hastar mest og det har vi vel alle? Så får ansvarlege myndigheiter tid på seg til å finne permanente løysingar.
Kjære jølstringar, la oss stå saman om å vere kreative med bruk av hjarterommet. Vi kan gå saman i grupper som tar ansvar for nokre familiar.
Nestekjærleik er ein av pilarane i grunnverdiane til KrF som får konsekvensar for politikken vår. Den gjeld for alle menneske, uavhengig kven dei er og kvar dei bur.
Vil avslutte med vers av Britt G. Hallquist, oversetjing av Eyvind Skeie:
«Hvor skulle de møte din godhet om ikke hos oss som har fått vårt daglige brød og vår frihet, et liv i et land som er godt.
Gud, vekk oss til handling i omsorg for alle som lever i nød, så glade vi deler med andre vårt land og vårt daglige brød».
Godt val, i solidaritet! Inger Lind Aasen
1.kandidat Jølster krF

Synsk Mysterium.

Synsk Mysterium.
1.
En datter og en omsorgsfull kar.
Med sin datter han ved sengetiden var.
Under kveldsbønnen, hørte han disse ord.
God natt da Gud, bevare min far og mor.
Takk og farvel, da bestefar.
2.
Undrende han syntes disse ordene lød.
Barnet mitt har vist fantasi med glød.
Uten kommentar, han natt-klemmen gir .
Neste dag han mere forundret blir.
Da han får høre om sin far’s død.
3.
Tiden går, men så blir undringen stor.
Ved en kveldsbønn fra datteren høres disse ord.
I morgen Gud, må du stå i himmeltrappa.
Og ta imot mammaen til han pappa.
God natt da Gud. Og farvel da bestemor.
4.
Neste dag, utpå dagen et stykke.
Omkommer bestemoren i en trafikkulykke.
En bilist overser vikeplikt og stopp.
Meier så ned den gamle sin kropp.
Borte er glansen fra et menneskelig smykke.
5.
En dag får så piken spørsmålet fra sin far.
Hva kommer det av at du denne synsk-heten har.
Piken smiler med et underlig glis.
Slik er det bare, rimeligvis.
Det er det eneste jeg kan gi som svar.
6.
En kveld hører han i datterens bønn.
Farvel da lillebror, som er så skjønn.
Du Gud som i Himmelen bor.
Ta nå godt vare på min lillebror.
God natt da Gud, sies med et stønn.
7.
Faren tar dette som at synsk heten er brutt.
Han vet at han ikke er far til en gutt.
Men stusser allikevel ved disse ord.
God natt da Gud som i himmelen bor.
Farvel da pappa, livet ditt er slutt.
8.
Neste dag han en permisjon får .
Har ringt til sjefen, sa at halsen var sår.
Tar så en taxi, til et hotell.
Tenker her vil jeg være til sent i kveld.
Sitter på rommet ser på timene som går.
9.
Ved midnattstid, han hjemover drar.
Glad for han lever, og at livet han har.
Kommer hjem til en frustrert kone.
Hører henne si med en trykkende tone.
Dette har vert en dritt-dag , var konas kommentar.
10.
Da jeg gikk på jobb, lite jeg viste.
At dagen i dag ble av den aller triste.
Sjefen som mistet sønnen sin her en dag.
Stupte steindød om på jobb, fikk vist slag.
En slik grei sjef er så tungt og miste.

Skrevet 5 september 2015.

Spådom.

Spådom.
1.
Til Dere mine etterkommere i det trettiende ledd.
En hilsen jeg til dere vil sende.
På de siste tusen år, har mye skjedd.
Spådommen her har vel en realitet , kan hende.

2.
Så forandret Dere nå lever på denne klode.
I forhold til den tiden jeg engang levde.
Det var tider det, som var av de gode.
Imot tiden Deres nå, det vil jeg hevde.
3.
Hos oss hadde vi politikere og eksperter.
Som spådde om en varmere jord.
Vi skulle få en varmere klimakrise.
Skadeomfanget av den ville bli stor.
4.
Se så feil disse spådommer fra Deres hode.
Som ble fremsatt for over tusen av år.
Nå sliter Dere med istiden på vår klode.
Det er kong vinter som hersker og rår.
5.
Jølster, bygda som jeg levde i har isbre’en tatt.
All bebyggelse er slettet med jorden.
Ingenting er tilbake, og ingenting att.
Alt har is kappen skjøvet på fjorden.
6.
Det at Golfstrømmen skulle forsvinne.
Var det ingen som tenkte på.
Nasjonen Norge er nå vanskelig å finne.
Under isbre’en som dekker landet nå.
7.
Moder jord har sin syklus og bane.
Som styres av en kosmisk makt.
Alt som rundt oss er, har som vane.
Og rotere rundt i en rytmisk takt.
8
Slik som månen rundt vår jord.
Og planetene rundt solen likeså.
Slik som tidevannet i en fjord.
I en rytmisk rund-dans , er å forstå.
9.
Mikrokosmos har de samme lover.
Med ioner som danser rundt i sitt atom.
Om vi er våken , eller sover.
Roterer stjerner i sitt verdensrom.
10.
Solen vil med tiden bli diger.
Så varmere vær er på gang.
Isen tiner, og mot havet den siger.
Ja, slik er nå Jordkloden sin sang.
11.
Det at uvær og mektige stormer.
Kommer på besøk iblant.
Det er det vår klode som former.
For å rense seg selv, det er sant.
12.
Mor GAIA er som en hund med lopper.
Hun renser sine plager bort.
Hun rister seg selv, og stopper.
Når så renselsesprosessen er gjort.
13.
En sang jeg husker fra den tiden.
Da min epoke på jorden fant sted.
Om en skigard som før eller siden.
Smuldret bort, for så og ramle ned.
14.
En slik situasjon for jordkloden, vil hende.
Alt liv vil så livs-syklusen ta.
Menneskeheten må Dere ut i universet sende.
Og reise langt, langt , langt her ifra.
15.
Men selv med bosetting på andre galakser.
Vil med tiden disse også ta slutt.
Når universet engang kollapser.
Da er det garantert over og ut.
16.
Så vil milliarder av år forsvinne.
Før et nytt og kraftig BIG BANG.
Nye livsformer blir så og finne.
Og miraklet livsformen er atter på gang.

Skrevet 2 september 2015.

Kva vart det av "Kjøsnesfjorden Morene Park"?

I mai 2012 var det ein frisk debatt med over 3200 visningar her på Origo omkring ein søknad om tilskot til eit heilt spesielt kunstprosjekt, Jostedalsbreen Morene Park, som var planlagt i Kjøsnesfjorden. Initiativtakarar var OFFROM studio, Sogn og Fjordane,. minimaforms, London og OPAform, Bergen, og dei søkte om eit BU-tilskot på 180 000 kroner fordelt over to år. I søknaden til Fylkesmannen stod det mellom anna følgjande om prosjektet som allereie hadde fått betydelege midlar av fylkeskommunen, og dessutan ei løyving på 96 000 kroner av næringsstyret i Jølster i 2011:

“Vi forbereder og konkretiserer et kunst og kulturtilbud, skaper ett offentlig rom for aktivitet og nye møter, for identitifikasjon og ny kulturutvikling, stedsbasert i Kjøsnesfjorden.

Prosjektet er etablert som en reise mellom to brearmer Fjærland og Kjøsnesfjorden. Fjærland har godt besøkte offentlige tilbud som Bremuseet og den internasjonale bokbyen i Mundal.
Kjøsnesfjorden er en tettere skala, hvor Lunde turiststasjon er ett reiselivstilbud. Stedene har to kvalitativt ulike landskapsrom. Der Kjøsnesfjorden gir en fullstendig omsluttende vertikal
opplevelse er Fjærland tydelig på fjordkontakt og horisontal kontinuitet. Kjøsnesfjorden har en skala og fortetting av rasområder som utfordrer eksistensielle aspektet ved tilværelsen.
Dette knyttes opp til det faktum at Europavei 39 gjennom Kjøsnesfjorden er gjennomfartsåre for mer enn 1 mill mennesker pr. år. Fra å være tilnærmet isolert, har Kjøsnesfjorden siden
tunnellåpningen på 80- tallet gjennomgått kraftige endringer fra kulturlandskap til trafikkmaskin.

Vi ønsker å styrke dette strekket, begge veier, gi gjennomreisende en spesiell grunn til å
oppleve dette unike landskapsområde på nye og uventede måter, og skape relasjoner her.
tiltak; hva er det vi skal finne ut mer omkring? Analysen har vist oss styrker og svakheter ved stedet, vi har tatt tak i problemstillinger som vi har bearbeidet, og som danner grunnlag for konkretisering av en ny type kulturlandskap.

Den nylig ferdigstilte kraftutbygginga i Kjøsnesfjorden kan karakteriseres som ei relativt
omfattende industrialisering av morenen, beliggende helt i grensa til Jostedalsbreen Nasjonalpark. I tillegg til kraftstasjonen er Jølstervatnet regulert ved Stakaldefossen og store deler av fjorden, som var ett godt badested med tidvis de varmeste sandstrendene i omegnen, er lagt under store mengder vatn. Kjøsnesfjorden har overraskende lokalklimatiske forhold og skifter hurtig mellom tropiske netter og kalde sibirske vinder. Enkelte fjellformasjoner skaper særlige akkustiske forhold og skiftende solmønstre skaper gunstige forhold på den produktive morenen. Kjøsnesfjorden har en genuin ørretstamme."

Søknaden blei avslutta slik:

“I del 2, 2012/13 skal prosjektet konkretiseres, publiseres og formidles i ulike sammenhenger ;utstilling, foredrag, kunstopplevelser og katalog. Vi oppsøker og tar initiativ til work-shops, hvor vi undersøker stedsspesifikke kvaliteter ved stedet/ på stedet, henter kunnskap om energiutvikling, solmønstre og lysdesign, temperatur og klimatiske endringer, studerer masser og forflytning, geoteknikk og konkretiserer implementeringer for morenen.

Prosjektet settes inn i et både lokalt og regionalt perspektiv. Jeg viser til anbefalingen fra
fylkeskulturdirektøren: Prosjektet er vurdert til å være en spennende kunstsatsing med klar nyskapande regional interesse, kunstfaglig såvel som lokalt. Fylkeskultursjefen sier videre at Kjøsnesfjorden er et rom og ett veistrekke som på mange måter er ett identitetsmerke for fylket. Prosjektet har en allmenn og inkluderende karakter med aktører som holder høyt internasjonalt nivå. JMP,har mottatt midler fra kultuutvikling i 2011 og 12, og er forespeilet en tredje tildeling i 2013. Midlene skal utgjøre inntil 1/3 del av budsjett."

I ettertid har det kome lite informasjon om dette prosjektet som fekk så betydeleg økonomisk støtte både frå Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Jølster kommune. Vårt lokale næringsstyre sette som krav at prosjektet skulle etterlate seg “varige installasjonar”. Er det nokon som veit om prosjektet er fullført, og om næringsstyret sitt krav er oppfylt? Og er det nokon som har oversikt over kor mykje offentlege midlar som er utbetalt?

Vil du ha besøk? Vertsfamile for ein elev på UWC?

Skule-elevar frå heile verda. Tett i tett.

100 nye skule-elevar til UWC no i august.
Dei blir her i to år.
På skulen er det mykje skulearbeid, mange aktivitetar, mange nye vener, og dei bur tett.
Somme elevar vil gjerne ha litt pause frå UWC og komme til ein norsk vertsfamilie.

Richard D A Lamont er rektor på UWCRCN, skulen på Haugland, Flekke.
Han ynskjer seg fleire vertsfamilier.
Det er veldig kjekt for elevane hans å komme ut og treffe nordmenn, oppleve ein heim, verte litt kjende med det norske samfunnet, fortel han. Les meir…