Viser arkivet for stikkord gang

• Ei ny satsing gjer at kommunar, verksemder og privatpersonar kan få tilskot til å etablere bustader i distrikta. No går startskotet for å søkje om å vere med. • www.nationen.no