Viser arkivet for stikkord leir

4H leir på Heggheim

Fjelltind 4H stod som arrangør av årets leir for 4H-aspirantane i Jølster. Medlemer og vaksne rådgjevarar i Fjelltind hadde lagt til rette for ein flott leir. Sjølv om kalendaren sa 1. og 2. juni kom det svært godt med, at det var høve til å varme seg innomhus, når soveposen ikkje klarte å halde nattefrosten ute. Snøen låg langt ned i liene og deltakarane vakna til frosen teltduk laurdagen, men det la ikkje dempar på stemninga. Dei eldre medlemene i Fjelltind 4H var aktive arrangørar som medverka med underhaldning fredag kveld og ulike tevlingar og aktivitetar på den tidlegare villmarkscampen på Heggheim begge dagane. Torje frå Blåklokka lærte vekk kunsten å lage seljefløyte, og ein ihuga medlem prøvde fiskelukka utan heilt å få napp i det kalde veret. Det var trøtte, men nøgde deltakarar som reiste heim att frå leiren laurdag ettermiddag.

Biletserie med 18 bilete — bla med å trykkje på pilene

Nordisk 4H leir 22 - 29. juli 2009

Viser til tidlegare innleg, der eg oppmoda båteigarar til å stille med båt, førar og redningsvestar i samband med Jølster sitt bidrag til den Nordiske 4H leiren på Breim i Juli.
Eg vil takke alle som har sagt seg villige og håpar at fleire kan ta seg tid til å stille.
Som tidlegare nemnt, så skal deltakarane på denne leiren ut i nabokommunane for å oppleve litt av det vi har å by på og der skal ein blant anna ha med undomane ut på vatnet i båt og om mulig kanskje prøve å fiske litt?
No er programmet fastsatt og båttur med eventuelt meir er tenkt fredag 24. juli med base Solrenning Camping kl. 19.30 til ca. 22.50. (deltakarane skal vere attende på skulen kl. 23.00)
Eg kan stille med to båtar m/motor og har lovnad om å kunne få låne ein til m/motor, utover dei som har sagt seg villige til å stille. Men det er lite hjelp i å stille med båtar om ein ikkje har nokon til å føre dei, så er det nokon som kan ta på seg å vere båtførar?
Håpar fleire har muligheit til å bidra og nok ein gong tusen takk til alle som har sagt seg villige til å stille.
Eventuelle spørsmål kan ein sende til meg på e-post: rune.vie@enivest.net

Ønsker ellers alle ein riktig god sommar!

Nordisk 4H leir - Jølster sitt bidrag!

Jølster skal ta imot rundt 200 ungdomar i frå Nordisk 4H-leir på Breim den 24.-25. juli. I den anledning treng vi frivillege båteigarar til å stille med båt og nødvendig utstyr for å gje deltakarane ei fin oppleving på vatnet! Programmet legg opp til båtliv på Vassenden den 24. juli og vi håpar at flest mogeleg av dei aktuelle kan stille opp og gje Nordisk leir deltakarane ei fantastisk oppleving av Jølster! (dette kan bli framtidige turistar om vi tenkjer så langt.) Er du interisert og har tid, eller har spørsmål vedr. dette så kontakt meg på rune.vie@enivest.net eller på tlf. 40624207

Nordisk 4H leir 2009 i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane 4h skal 22-29 juli 2009 arrangere Nordisk 4h Leir på Norsk Fjordhestgard. Berre ei og ei halv veke etter at Norsk Country Treff 2009 er arrangert brakar det laust igjen, då vi ventar mellom 1500-2000 ungdomar mellom 14 og 20 år frå heile norden og andre delar av verda til Sogn og Fjordane.
Alle som kjenner til 4h veit at dette er eit alkoholfritt arrangement, der ungdommar samlast ei heil veke for å få opplevelsar, lære noko nytt, ha mykje moro og for å bli kjend med ungdomar frå andre land og kulturar. Dette er som namnet tilseier ein leir meint hovedsakleg for ungdomar frå dei nordiske landa, 4h Sogn og Fjordane meiner at ein må prøve å auke forståelse og få samhald på tvers av landegrenser språk og kulturar, og har difor invitert ungdomar frå andre delar av europa,afrika og amerika til å få oppleve det flotte fylket vi har å vise fram.
Ein av grunnane til at Breim blir base for leiren er området/arenaen som er bygd opp rundt Norsk Fjordhestgard, der mykje allereie er klart for bruk. Samstundes ligg det sentralt i fylket og ut av programmet kan ein sjå at vi har tenkt å ta heile fylket i bruk då deltakarane skal reise ut av leiren fredag. Då skal dei gruppevis oppleve kvar sin del av fylket der kommune, 4h nemnd eller lokale 4h klubbar skal vise 4h-arar kva dei er stolte av, og vil vise fram. Her skal det også vere overnatting, før deltakarane kjem tilbake til leiren laurdag ettermiddag.
Søndag blir det open dag der alle som har ynskje om å få eit innblikk i kva ein gjer på ein 4h leir, kan komme og oppleve nettopp det,på kvelden kjem Surferosa for å skape stemning, også den er open for publikum.Fjella rundt leirområdet vil og bli utforska av ivrige ungdomar, før leiren blir avslutta med tevlingsdag.

4h Sogn og Fjordane meiner at dette er ein god mulegheit for bedrifter og lag i Breim og bygdene rundt til vise seg fram for eit publikum frå fleire delar av verda.

Etter eit stort dugnadsløft som Norsk Countrytreff er for heile nærområdet, håpar vi det framleis er krefter igjen til å gje også oss ei hjelpande hand.

For meir informasjon: nordisk 4h leir