Viser arkivet for stikkord nikolai

Dokumentarfilm om Nikolai Astrup

Dagens dokumentar på NRK2 kl 22.30 i kveld: Nikolai Astrup

Norsk dokumentar frå 2010. Nikolai Astrup fekk gjennombrot som malar på debututstillinga si i Kristiania (Oslo) i 1905, 25 år gamal. Han levde i Jølster på Vestlandet saman med kona si Engel og dei åtte borna deira, og skildra naturen og livet til bønder i ein naivistisk stil. I det relativt korte livet sitt, prega av periodar med sjukdom og vanskelege økonomiske levetilhøve, laga han meir enn 100 anerkjende og viktige verk.

Dagens dokumentar…

Samanliknar Astrup med van Gogh

Det er den velrenommderte danske forfattaren Carsten Jensen som gjer dette i ein lengre artikkel om kunstnaren frå Jølster.
Carsten Jensen (fødd 24. juli 1952 i Marstal på Ærø, Danmark) er forfattar, journalist og samfunnsdebattant.
Før sin forfatterkariere var Jensen både krigskorrespondent og fast kronikør i den danske avisa Politiken. Det var gjennom denne avisa han på 1980-tallet blei kjend for sin nådelause litteraturkritikk. Han fikk sitt gjennombrot som forfattar i 1996-97 med reisebøkene «Jeg har set verden begynde» og «Jeg har hørt et stjerneskud». (Wikipedia).

Her følgjer det essay Jensen har skrive i den danske storavisa Politiken i samband med den store utstillinga av astrupkunst i København:

JENSEN OM ASTRUP:

SKRØBELIG MAND MED TEGNESERIENÆSE

“For Nikolai Astrup
arbejdede i det
farligste fjendeland
af dem alle –
hjemstavnen”.

På billeder ligner den norske maler Nikolai Astrup en tegneseriefigur. Jeg tænker både på fotografier og de malerier og tegninger, han selv eller andre lavede.

Jeg ved godt, det er en omvej i et portræt af ham at begynde sådan, men somme tider er der ingen anden vej til målet end omvejen. Det er kun i matematikken, at den korteste vej mellem to punkter altid er den lige.

Hans lange, smalle ansigt omgivet af et blødt, lokket hår er domineret af en næse så fremtrædende, at den forekommer at være det allervigtigste ved ham. Resten af ansigtet er venligt, på grænsen til det neutrale, høfligt afventende.
Nysgerrighedens ansigt
Han er letgenkendelig, selv på lang afstand. Med sin bredskyggede hat, kappen og frem for alt næsen vil han ikke forsvinde, hverken i et stort landskab eller midt i en uoverskuelig tumult.
Han er ligesom Holger i børnebøgerne ’Hvor er Holger’, hvor øjet før eller siden ender med at fange Holger i hans rød-hvide strikhue midt i en menneskemængde så kompakt, at den er blevet til et fiksérbillede.

I modsætning til Astrup har Tintin ikke nogen stor næse. Hans kendemærke er den strittende hårtot. Det er den ubeskrevne blankhed i deres ansigter, der udgør ligheden mellem dem.
De ser ud, som de er bestemt til at gå uberørte gennem alle slags voldsomme begivenheder. De er eventyrere, der vil forblive upåvirket af de dramaer, der udfolder sig omkring dem.
De udsættes for alle tænkelige absurditeter. Men de bliver aldrig selv en del af dem. Det er den endeløse nysgerrigheds ansigt. Det må ikke gemme på for meget. For så kan det ikke rumme så meget.
Eventyrer i fjendelandet
Her vil enhver med en smule kendskab til de to herrers biografier ryste på hovedet. Tintin er opfundet med det ene formål at blive kastet ud i det ene eventyr efter det andet. I Astrups liv sker der ikke noget.

I slutningen af 1800-tallet vokser han op i en lille bygd, Jølster, i Vestlandet, et par hundrede kilometer fra Bergen, forlader den for en kort stund eller to, vender tilbage og bliver der, til han dør, kun 47 år gammel.
Tintin er opfundet med det ene formål at blive kastet ud i det ene eventyr efter det andet. I Astrups liv sker der ikke noget
Som stor dreng maler han sine første billeder, udsigten fra præstegården. Der er haven, fuldmånen på en lys sommernatshimmel, fjerne fjelde. Det er de samme motiver, han bliver ved med at opsøge hele livet.

Selvfølgelig, tænker man, må der være denne blanke uberørthed over hans ansigt: han oplever jo ikke noget. Det er ikke tegneseriens uvirkelighed, der beskytter hans ansigt mod tidens spor. Det er det kedsommelige liv, han lever.

Intet kunne være mere forkert. Astrup er, når det kommer til stykket, en meget større eventyrer end Tintin. Han er på eventyr i det farligste fjendeland, der findes: Hjemstavnen. Og han kommer der ikke, fordi han ønsker at vende hjem. Hjemstavnen er en omvej.

Den livsfarlige præstegård
Astrup vokser op i en livsfarlig præstegård. Ikke fordi hans far er en typisk vesterlandsk pietist, optaget af at fordømme synden i alle dens apparitioner, en svoren fjende af enhver livsglæde, altså ikke noget godt selskab for et ungt menneske, der vil gå kunstens vanskelige veje.

Nej, præstegården er rent bogstaveligt et livstruende sted. Vi har den lokale distriktslæges ord for det: »Ingen kan opholde sig der uden risiko for helbredet; (…) et farligt sted, hvor mennesker burde forbydes at være«.

Lægen ender med at udtrykke sin frygt for, at husets beboeres helbred allerede er uopretteligt nedbrudt af opholdet.

Og det er det. Nikolai Astrup mister tre af sine søskende. Selv lider han uhelbredeligt af astma, og det er hans dårlige lunger, der ender med at tage livet af ham.
Paris
Det er det sted, Nikolai Astrup vil tilbage til, efter at ikke bare Kristiania (Oslo), men også den europæiske kunsts hovedstad, Paris, har åbnet sine døre for ham. Et sted, hvor han ikke kan trække vejret.
Et sted, hvor alt, fugten, svampesporerne, trækken, den evigt faldende regn, den altgennemtrængende kulde, hele den allergifremkaldende natur lægger sin hånd over hans mund i et langvarigt kvælningsforsøg.
Det er der, han vil hen. Det er der, han vil vokse og gro. Hvis det ikke er Tintin på bogstaveligt talt dødsforagtende eventyr, så ved jeg ikke, hvad det er.
En overtydelig Holger
Og så kommer Astrup tilbage. Og han bliver. Hinsides al stædighed, med en stålsathed, der langt overgår selv det mest armerede panser, holder han ud. Og det er ikke, fordi hjemstavnen er et fikserbillede, hvor han falder i med omgivelserne.
Nej, han er en overtydelig Holger. Han er outsideren. Præstesønnen, der vil være kunstner og ikke passer ind nogen steder.

Faren skubber ham fra sig og forhindrer, at han kan købe sig et hus. Ni år tilbringer han i et af præstegårdens udhuse. De velstående bønder holder ham væk fra deres døtre, som han selvfølgelig må forelske sig i.
Også de fattigere bønder ser på ham med foragt. Han arbejder jo ikke med sine hænder. Som 27-årig gifter han sig med en 15-årig pige. Forargelse igen, ikke over aldersforskellen, men fordi han har giftet sig under sin stand.
Ja, sandheden er, han ikke har nogen stand. Da han omsider køber jord og indretter sig et atelier, bliver det narret fra ham igen. Han har i sin naive tillidsfuldhed ikke sikret sig de rigtige papirer på købet. Ikke engang loven beskytter ham.

Den kvælertagende astma
Tintin ville for længst have givet op, Holger være flygtet ud af billedrammen. Astrup bliver. Omsider finder han et sted, får sit atelier, noget jord, han kan dyrke. Men jordstykket er nordvendt og så stejlt, at der næsten ikke dyrkes noget på den.

Hele tiden hjemsøges han af astmaen. Han sover halvt oprejst i en stol. Han kan ikke ligge udstrakt af angst for at blive kvalt. Og når han ikke kæmper mod astmaens kvælertag, går han rundt med sit blanke, modtagelige ansigt og ser og ser.
Man skulle tro, at det var en malerisk ækvivalent til Aksel Sandemoses sviende anklageskrift mod snæversyn og provinsialisme i romanen ’En flygtning krydser sit spor’, han samler materiale til.
Men det er ikke det, han søger. Kunsthistorikere har talt om naturens mysterium i hans malerier, men det svarer vel blot til at svare på en gåde ved at opstille en ny.
Barndommens endeløse nætter
Jeg tror, forklaringen ligger i astmaen.

Nu må jeg blive personlig. Da jeg læste om Astrup i den norske kunsthistoriker Øystein Loges bog ’Elskaren under Trekrona’, var det distriktslægens beskrivelse af barndomshjemmets tilstand, der ramte mig.
Nikolai Astrup med den store næse og tegneserieansigtet er en eventyrer, altid på rejse i en verden, vi tror, vi kender, men han ser bedre og dybere end os
Ikke at jeg selv har boet i sådan et hus, men jeg havde også astma som barn, og det er barndommens endeløse nætter, der kommer tilbage til mig.

Jeg erindrer, at jeg vågnede i mørket, fordi en stor hånd pludselig klemte mig om brystet og hen over munden, og jeg kun kunne få vejret gennem sprækkerne mellem de grove, ubøjelige fingre.

Og så på et eller andet tidspunkt ud på morgenen, når det første lys siver gennem gardinerne, fjerner hånden sig umærkeligt og forsvinder på samme uforklarlige måde, som den først dukkede op. Du trækker vejret igen.
Åndedragets mirakel
Det er det, jeg vil kalde Astrups øjeblik.

Lad mig forklare, hvad jeg mener. I det øjeblik, presset forsvinder, og du igen trækker vejret normalt, sker der noget forunderligt. Pludselig er der ikke noget i verden, du tager for givet eller selvfølgeligt.
Du føler en dyb taknemmelighed over det mest elementære i tilværelsen, selve grundlaget for din eksistens, åndedraget, som du ellers aldrig skænker en tanke, endsige ofrer nogen større følelser.

Men nu gør du. Du er intenst opmærksom på, at du er i live. Men du lider ikke af posttraumatisk stresssyndrom. Det modsatte sker. Du oplever åndedragets velsignelse indefra. Du føler dig i en stor og dyb overensstemmelse med de bærende principper i livet.
De bliver ikke forklaret for dig. Du erfarer dem ordløst. Så forsvinder også denne oplevelse. Du bliver dig selv igen. Du får dit navn, dit sprog tilbage, og sproget begynder på ny at organisere den virkelighed, der omgiver dig.
Et lag af gammelkendt abstraktion vokser frem mellem dig og verden. Det bliver hverdagsvirkelighed, og du tager igen alting for givet. Det sidste, du tænker over, er åndedragets mirakel. Indtil næste gang.
Midt i en brydningstid
Men et eller andet sted sidder erfaringen i dig, og du ved, at det er det tætteste, du har været på et begreb om nåde.

Det er Astrups øjeblik.

Det er derfra, hans inspiration kommer. Det er det, der er hans hjemstavn, fædreland og verden.

Skønt Astrup bekendte sig til en form for naivisme i kunsten, var han ikke selv naiv.

Han voksede ikke ud af noget folkedyb. Han havde været omkring. Han kendte sin samtids kunstnere. Han stod midt i en brydningstid og orienterede sig både bagud og fremad i tiden.
Det skete flere gange, at han følte, han stagnerede i sin kunst, og hver gang ville han begynde forfra på en kunstskole.
van Gogh som lidelsesfælle
Men de klogeste af hans lærere så, at Astrup var en kunstner, der ikke skulle påvirkes, men forløses. Der var en vision i ham, de ikke måtte pille ved. Det er ikke gennem kunsthistorien, at vi lærer ham at kende, skønt hans påvirkninger spænder fra japansk træsnit over van Gogh til ekspressionismen.

Alligevel er det måske interessant at opholde sig ved van Gogh. De to har åbenlyst noget til fælles, og det er ikke, fordi Astrup muligvis er påvirket af van Gogh. Fællesskabet ligger et andet sted.
Det er overensstemmelsen mellem to mennesker, der deler en erfaring, og hver på deres måde søger et kunstnerisk udtryk.

I bogen ’The Doors of Perception’ berettede den britiske forfatter Aldous Huxley, at han, når han var høj på meskalin, så virkeligheden, ligesom van Gogh malede den.

Den amerikanske kritiker Fredric Jameson er gået et skridt videre og mener, at van Gogh oplevede verden ligesom en skizofren. Van Gogh var ikke skizofren.
Han blev på et tidspunkt hjemsøgt af epilepsi, og før, under eller efter et epileptisk anfald har han utvivlsomt haft øjeblikke, hvor en anden virkelighed kom til ham, ligesom den kom til Astrup.

Den ikke-menneskelige natur
Det ville helt bestemt være forkert at sige om naturen i Astrups malerier, at den er mørk eller dyster. Men det ville også være forkert at sige det modsatte. Den er heller ikke venlig eller imødekommende.
Den er slet og ret ikke menneskelig, og den låner sig heller ikke til tolkninger, der vil tillægge den menneskelige egenskaber.

Vi bilder os ind, at vi kender naturen. Enten fordi vi gennem kendskab til dens love har været i stand til at undertvinge den og fra fjende forvandle den til en kuet, ofte mishandlet tjener. Eller fordi vi sympatiserer med den krænkede natur og længes efter at genoprette den harmoni, vi har ødelagt.
Altid på rejse
Astrup bilder sig ikke noget ind. Han har i det øjeblik, hvor astmaen slipper sit greb om luftrøret på ham, erfaret åndedrættets mirakel indefra. Der er en ærbødighed i ham, måske endda en følelse af fællesskab med denne natur, men det er ikke noget romantisk fordrømt fællesskab. Han maler en ukendt natur, og han ved, at vi som mennesker blot er et af dens mange udtryk.

Det buldrende sankthansbål midt i et fjeldlandskab, hvor sneen på toppene aldrig helt vil smelte, er et af hans yndlingsmotiver.

Det er det tætteste, vi kommer på en naturdyrkelse. Det er væksten, der fejres, også det spirende liv i mennesker selv. Eller åndedrættet, der kommer tilbage til Astrups lunger. Ilden er centrum. Og sneen ligger stadig på fjeldet.

Jo, Nikolai Astrup med den store næse og tegneserieansigtet er en eventyrer, altid på rejse i en verden, vi tror, vi kender, men han ser bedre og dybere end os og ved, at vi hver dag fødes på en ny planet.

Hjemstavnen var en af de omveje, han måtte benytte, for at lande på den.

Astrup vert sterkt hylla i Danmark

Medan ordskiftet på ein annan tråd her i Jølster Origo gjeld vona om å kunne få danske skituristar til bygda, er kunstnaren Nikolai Astrups kome til København blitt svært så godt motteken i den danske hovudstaden. ”Norsk kunstner kryber ud af Munchs skygge. Astrups farvestærke naturbilleder er undervurderede i Danmark”. Det skriv t.d. kunstredaktør Peter Michael Hornung i storavisa Politiken om utstillinga av kunstverk frå Jølster, og held fram i ein artikkel som er illustrert med biletet ”Kari”, med utsikt frå Sunde:

”Jeg tror, at han vil blive den kunstner, der bedst kan løfte den norske kunsts position både hjemme og i udlandet«. Sådan lød den magtfulde forudsigelse fra maleren Christian Krohg. Den var møntet på en noget yngre norsk maler, en af hans elever fra Paris.
Det er denne malers stærke værker: malerier og træsnit, som Gl. Holtegaard nu breder ud for danskerne i en opulent farverig udstilling, der bør nuancere danskernes fordomme om norsk kunst som speciel tung og dyster.
Nikolai Astrup (1880-1928) hed denne håbefulde mand, hvis skæbne, Krohg desværre tog fejl af.

Overskygget af Munch
For det blev en anden landsmand, der rendte med al verdensberømmelsen. Denne landsmand ? og verdensmand ? hed Edvard Munch, og han kastede så store og lange skygger, at hans indsats kom til at fordunkle mere end én norsk kunstner. Astrup var kun en af mange overskyggede.
Måske som en trøst for den udeblevne internationale berømmelse vandt Nicolai Astrup ikke bare sine landsmænds forståelse, men også deres hengivenhed. Ikke blot formede hans billeder sig som en farverig hyldest til en stærk folkelig intimitet og til det norske landskab i al dets bjergrige magt og vælde.
Men hans egen historie var i den grad flettet sammen med det unge kongedømmes. Faktisk er det ikke nationalt muligt at være mere norsk end Astrup.

Da Norge blev selvstændig
I 1905 vandt Norge efter mange års frihedslængsel sin selvstændighed som nation. Der skulle en folkeafstemnings massive flertal til, før landet blev løst fra personalunionen med Sverige.
Samme år havde den unge Astrup sin første separatudstilling i Kristiania, den by, som senere blev til Oslo. Udstillingen blev et gennembrud, for Nasjonalgalleriet købte et af Astrups mange billeder fra Jølster.
Det var herfra, fra Jølster i det vestlige Norge, nord for Bergen, at Nikolai Astrup kom til at leve det meste af sit relativt korte liv. Her havde han boet med sine forældre siden 1883, dvs. siden han var tre år. Det var året efter, at Norge ved at få sin første parlamentarisk valgte regering havde taget det første skridt mod selvstændighed.

Fatal cocktail
Til Jølster vendte Astrup altid tilbage efter at have set sig om i verden. Og det var her, han døde i 1928, af en fatal cocktail af tuberkulose, astma og lungebetændelse.
Nedsat lungefunktion er ikke det bedste udgangspunkt for en landskabsmaler, der bor og arbejder i et land med høje fjelde. Men i sit maleri synes Astrup at trodse alt, der ikke bekræfter naturens vitalitet og frodighed.
Mens Munch hele livet kæmpede med dødsangst, traumer og fortrængninger, er der intet af den slags at spore i den dødssyge Astrups livsværk. Som hos Willumsen i Danmark og schweiziske Ferdinand Hodler er naturen ikke lukket ind i billedet for at sprede rædsel ? og længsel efter andre og bedre verdener. Tværtom.

Subjektiv opfattelse
Men at kunstnere kan minde om hinanden, er ikke ensbetydende med, at de også må have stjålet noget fra hinanden. De påfaldende ligheder kan skyldes ?noget? i tiden og reelt to forhold. Det ene var et pludseligt opstået mod på at vove sig lidt længere ud, end den forrige generation af kunstnere havde været.
Det andet var lysten til at male ikke bare et landskab, som det præsenterede sig for øjet, men også en mere subjektiv og følelsesmæssig betonet opfattelse af dette landskab. Blomsterne dominerede, men liv og legemer er der ikke meget af. Livet i landskaberne stammede gerne fra naturen selv.
Det er med dette syn, at nordmanden Astrup genkalder den hengivne naturopfattelse hos den håndfuld canadiske kunstnere, der blev samlet under betegnelsen ?Group of Seven?.

Intens naturoplevelse
Gruppen var dannet, efter at en række nordamerikanske og canadiske kunstnere havde besøgt den nordamerikanske by Buffalo, hvor de så en udstilling med samtidig nordisk kunst. Det var skildringen af den norske natur, der åbnede deres øjne for skønheden i deres eget lands former og farver.
Naturen omkring Jølster var heller ikke så forskellig fra det canadiske landskab, som bød på episk storslåede naturformer, der kunne legitimere de tunge mættede farver.
For det brede publikum er genkendelsens glæde altid den største glæde. Da Astrup vil være et nyt bekendtskab for danskerne, er det næsten en satsning, som Gl. Holtegaard har lagt hus til i øvrigt i et nært samarbejde med Sparebankstiftelsen DnB NOR og Bergen Kunstmuseum.
Men med sin intense naturoplevelse og sine rige farver vil Nicolai Astrups billeder belønne dem, der lægger vejen forbi dette maleriske koncentrat af Norges natur, sluttar den danske kunstkritikaren.

Så kanskje kan nettopp ein litt sjukleg kunstnar vere den døropnar inn til Jølster for dei spreke danskar som ønskjer seg ei natur- og skioppleving i Norge?!
Utstillinga oppnår 5 av 6 raude hjarte av den danske kunstkritikaren.
iBYEN synes