Viser arkivet for stikkord på

Jul med Jølstrasnellene

Jølstrasnellene lagar i år til julebutikk i nye lokaler. I “gamle” banken på Vassenden finn du oss.

Kom og sjå kva vi har laga gjennom året. Vi har mange produkt å tilby strikk, dekorasjonar, julenissar, kort, grytelappar, dukar og mykje meir.
Litt av kvart å gje vekk til julegåve, eller ei julegåve til deg sjølv.

Velkomen innom til ein koselig førjulshandel.

Vi held ope kvar fredag, laurdag og søndag 5.- 21. desember

Opningstider:
fredag kl. 14-18
laurdag kl. 10-16
søndag kl. 12-16

Svømmeundervisning i Jølstravatnet

Dette er kopiert fra gruppeoppstartar på facebook, og eg synest dette kan komme hit også for meiningar.

Hei alle saman som har eller kjem til å få elevar på Vassenden skule.
Rektor ynskjer å arbeide for å få utandørs symjeundervisning frå hausten 2012, der alle klassar skal
få symje- og livbergingsopplæring i Jølstravatnet.Saka er med på sakskartet til Utval for Oppvekst, Kultur og Helse den 22.08.2011.
Handsaminga er open for publikum.
Dette er eit saksframlegg. Det vil seie eit framlegg til vedtak til eit politisk møte.

Vil vi som foreldre at våre elevar skal fom 2. klasse svømme i kalde Jølstravatnet istadenfor i eit varmt basseng?
Har ikkje vi betalt like mykje skatt som alle andre, og dermed like mykje rett til vanleg svømmeundervisning som andre elevar?
Livreddning i kaldt vatn kan gjerne vere eit 1 dagers kurs pr år pr klassetrinn, men eg trur ikkje dette er noko god erstatning for basseng svømmeopplæring.
Blir vel meir vannskrekk enn trygghet i vatn med dei få gradene i Jølstravatnet??
Eg trur Rektor og utvalget for Oppvekst, Kultur og Helse bør finne andre måtar å bruke ressursane sine på, slik at elevane får sin rettmessige svømmeopplæring.
183 av 414 fjerdeklassingene ved 12 skular i Oslo kan ikkje svømme. No skal de få gratis svømmekurs på fritida.
Legg ved ein artikkel om dette temaet i gruppa.
Alle som meiner at dette forslaget til å erstatte vanleg svømmeopplæring med svømming i Jølstravatnet må melde seg inn i gruppa, slik at vi får stoppa dette.
Det HASTAR med innspel til politikarar og medlemmar av utvalget.

Helsing
XXXXXXX

Eg personleg meiner dette er kanskje en god ide, men også en dårlig ide. Eg forstår alt dreiser seg no om penger, men skal kommunen gå so langt no at dei skal sløse vekk en mykje penger på våtdrakter som kanskje ikkje blir nytta anna en å ta på, fordi unger kjem til å nekte gå uti vatnet?? Eg er nesten sikker på når eg lagar et bilete i hove mitt, at veldigt mangen kjem til å stå på kanten å gråte store krokodilletårer, fordi dei ikkje vil uti vatnet, og eg ser for meg en flokk ungdommar på vassenden som skulkar timen, eller dagen det er bading, fordi dei gruar seg.

No har vi på vassenden i alt for mangen år brukt pengar på å måtte ta buss til skei, og det er på tide at vi kanskje får et baseng i vassendenområdet. Alle som bur i Jølster burde kjempe for fleirbrukshall med baseng, og vi må få til at det skal stå klart fort. Så slepp man at ikkje alle klassar får svømming, ikkje minst, så slepp ungane, lærerane måtte pendle den timen det tar å reise, ikkje minst, så slepp man utgiftene med reising og lønn som fort blir millioner på sikt, som kunne puttast inn i denne fleirbrukshallen.

Grunnen til at eg seier at eg meiner det kanskje er en god ide, er fordi at det alltid finnast unger som sikkert har lyst til dette, og da burde dei kanskje få prøve seg. Men da meiner eg at det kanskje bør leggast inn som et valgfag. Ja vi hadde jo valfag før da eg gjekk på Vassenden skule, så regnar med dei kanskje har det no og, men er ikkje sikker…

Link om dette :
Utdanningsnytt
http://utdanningsnytt.no/4/Meny-A/Meninger/Innspill/Svommeundervisning-i-skolen-og-den-nye-svommekampanjen/?mode=print

Barnehage på Vassenden

Jølster kommune må bygge ny barnehage på Vassenden for å gje eit tilbod til alle som har lovfesta rett til barnehageplass. Fram til no har vi diskutert to sider av saka;
1. Skal vi bygge ein stor kommunal barnehage (8 avd = nesten 150 barn) eller skal vi bygge to mindre barnehagar?
2. Kvar skal den store barnehagen i så fall ligge, Langhaugane eller bak Jølster VGS?

Eg håpar at innbyggarane i Jølster kan lufte sine tankar kring dette temaet.